Pro-Plan Haberler

Türk Akustik Derneği’nin düzenlediği 15. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi’nin ses ile ilgili farklı disiplinleri bir araya getirmesi, disiplinler arası iş birliğini ve eğitimi teşvik etmesi amaçlanmaktadır. Kongre için belirlenen “Sesler ve Sessizlik ‘Sonrası’ teması 14. Ulusal Akustik Kongresi esnasında çevrimiçi ortamda gündeme taşınılan konuların güncelliğini ve önemini koruması nedeni ile tema konuları bir kez daha gündeme taşımayı, güncel veriler üzerinden tartışmayı ve öğrenmeyi amaçlamaktadır. 2021’de ‘Sesler ve Sessizlik: Pandemi, Protestolar, Deprem’ başlığı ile düzenlenen kongre henüz çok taze olan pandeminin akustik çevre üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimiz, küresel siyasi manzara içinde seslerin politik önemini tartıştığımız ve o dönemde yaşanan İzmir depremi ardından sismik-akustik cihazların arama kurtarma ve sismik çalışmalardaki yerini irdelediğimiz bir etkinlik olmuştur. Global pandeminin ardından içinde bulunduğumuz iyileşme sürecinde bir kez daha yüz yüze bir araya geleceğimiz 15. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi’nde güncelliğini koruyan bu konuları tekrar tartışmak, aksiyon almak ve disiplinler arası ortamda sesin sosyal, politik ve toplumsal etkilerini tartışmak üzere tüm ilgililer davetlidir.

Çalışmalar;

Hacim Akustiği

Makine Akustiği ve Titreşim

Çevresel Gürültü

Akustik Ölçümler

Taşıt Akustiği

Fizyolojik ve Psikolojik Akustik

Sualtı Akustiği

başlıkları altında sunulacak ve tartışılacaktır.

Kongre kapsamında planlanan konuşma, eğitim ve etkinlikler Türk Akustik Derneği http://takder.org/?p=1975 linkinden takip edilebilir.