ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

VC-8000 KORUYUCU VE DİYAGNOSTİK DURUM İZLEME SİSTEMİ

Rack tipi bir vibrasyon izleme sistemi olan VC-8000 (SETPOINT) API670 standardı çerçevesinde makina koruma işlevlerini yerine getirmenin yanısıra arıza teşhisine yönelik geniş imkanlar sunmaktadır. 4, 8 ve 16 slotlu rack alternatifleri mevcut olan cihazın 19 inç genişliğindeki 16 slotlu modeline 14 adet 4 kanallı üniversal izleme modüllü (UMM) bağlanabilmekte olup, toplam 56 kanaldan vibrasyon / izafi genleşme / eksenel pozisyon / eksantrisite / hava aralığı / devir hızı gibi ölçüm parametreleri izlenebilmekktedir. 

4 kanallı üniversal izleme modüllerinin 4’er adet analog çıkışları ve 4’er adet röle (kuru kontak) çıkışları mevcuttur. Sıcaklık ölçümlerine özel olarak 6 kanallı sıcaklık izleme modülü (TMM) bulunmaktadır. MODBUS TCP protokolü ile SCADA / DCS sistemlerine anlık veri transferi özelliği cihazın eSAM veri iletişim modülüne entegre haldedir.

SETPOINT

İleri seviye vibrasyon analiz yazılımı sistemle birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Bu yazılım, Trend, FFT, Envelope, Orbit gibi analizler sayesinde erken arıza teşhisine imkan tanımaktadır. Veritabanına yapılan sürekli kaydın yanısıra, cihaza takılan SD kart üzerine vibrasyon değerleri 1 yıl boyunca kayıt altına alınabilmektedir ve istenildiğinde geçmişe yönelik olarak bilgisayardan görüntülenebilmektedir. Yıllık veriler dosyalar halinde arşivlenebilmekte, istenildiğinde geri çağrılabilmektedir. Setpoint sistemini piyasadaki diğer sistemlerden ayıran ve özel kılan bir artısı da, opsiyonel olarak AVEVA PI veritabanına doğrudan veri aktarabilmesidir. Hem genel titreşim düzeyleri hem de zaman dalga formları PI veritabanında saklanabilmektedir. Bu sayede PI sistemine bağlı olan herhangi bir kullanıcı titreşimleri analiz edebilmekte ve makinaya ait diğer ölçüm parametreleri ile ilişkilendirebilmektedir.