ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Sesi algılayan transdüser mikrofondur. Sesin yönünü belirleyebilmek için ise ses şiddeti probundan faydalanılır. Sualtı ölçümlerinde ise hidrofon kullanılmaktadır.

B&K firmasının akustik ölçümler için önerdiği transdüserlere ilişkin ürünlere ait bilgiyi ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Mikrofonlar:

Sesi algılayan transdüserlerdir. Farklı uygulamalara uygun çok çeşitli modellerimiz mevcuttur.

Mikrofon Önyükselticileri:

Klasik tip mikrofonlar ile birlikte kullanılan mikrofon önyükselticileridir (preamplifiers).

Ses Şiddeti Probu:

Sesin yöünü ölçebilen özel mikrofon setleridir. Gürültü haritalama çalışmalarında kullanılmaktadır.

Hidrofonlar:

Sualtı gürültü ölçümlerinde kullanılan transdüserlerdir.

Yüzey Mikrofonları:

Hava akışı altında ses ölçebilmeyi sağlayan özel tip mikrofonlardır.

Kulak Simülatörleri ve Mastoidler:

Odyometrik ölçüm cihazları, işitme cihazları, kulaklıklar gibi ürünlerin kalibrasyonu ya da testleri sırasında insan kulağını simüle edebilmek için kullanılan aletlerdir.