ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Mikrofonlar, ses ölçümlerinde kullanılan sensörlerdir. Brüel & Kjær firmasının ürettiği tüm mikrofonlar;

 • Yüksek doğruluğa sahiptir.
 • Zorlu şartlara en dayanıklı şekilde üretilmiştir.
 • Isı, nem, statik basınç gibi çevresel faktörlere karşı kararlılık performansları yüksektir.

Serbest Alan (Free-field) Mikrofonları:

Frekans tepkisi, sesin tek bir yönden geldiği durumlar için optimize edilmiş mikrofonlardır. Tipik uygulama alanları:

 • Açık hava gürültü ölçümleri
 • Yansımaların az olduğu odalar (örn. yankısız oda)
 • Genel amaçlı ses basıncı ölçümleri

Dağınık Alan (Diffuse-field) Mikrofonları:

Frekans tepkisi, sesin her yönden rastgele geldiği durumlar için optimize edilmiş mikrofonlardır. Uygulama alanları:

 • Çınlanım odalarında yapılan ses ölçümleri
 • Yansıtıcı yüzeyleri çok olan veya fazla sayıda gürültü kaynağının bulunduğu mekanlarda yapılan hassas gürültü ölçümleri

Basınç Alanı (Pressure-field) Mikrofonları:

Basınç alanı, sesin faz ve genliğinin tamamen birbirine eşit kabul edildiği küçük hacimlerde oluşur. Bu mikrofonlarının frekans tepkisi basınç alanları için optimize edilmiştir. Uygulama alanları:

 • Tüp veya kanal içerisinde ses ölçümleri
 • Mikrofonun yüzeye sıfırlanmış (flush-mounted) şekilde konumlandırıldığı uygulamalar
 • Mikrofon kalibrasyonu için kuplörler
 • Kulak simülatörleri ve yapay kulaklar