Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Günümüzde çok çeşitli alanlarda akustik ölçümlere ihtiyaç duyulabilmektedir.

Akustik ölçümler yapabilmek için gerekli ilk şart bir ses ölçüm cihazıdır. Çoğu zaman beraberinde bir kalibratör kullanılması da gerekli olmaktadır. Ses ölçüm cihazları ölçüm doğruluk derecesine göre iki sınıfta toplanabilir:

  • Tip 1 : Laboratuvar ve mühendislik uygulamaları (doğruluk seviyesi yüksek)
  • Tip 2 : Genel kontrol amaçlı (doğruluk seviyesi düşük)

Eğer yapılmak istenen ölçüm, belli bir standarda veya yönetmeliğe göre yapılacaksa, bu standart ve yönetmelikler çoğu zaman Tip 1 ses ölçüm cihazlarını şart koşmaktadır.

Akustik ölçümlerde başlıca iki hesaplama yöntemi izlenir: anlık değerleri izleme ve ortalama değerleri hesaplama. Bazı ses ölçüm cihazları her iki işlemi de yapabildiği gibi, anlık değerlerin maksimum ve minimum değerlerini ve istatistiki verilerini de hesaplayabilme özelliğine sahiptir.

Diğer yandan, ayrıntılı bir akustik analiz isteniyorsa sesin frekans spektrumunu görmekte yarar vardır. Sesin frekans analizi için çoğu zaman oktav bantları denilen frekans filtreleri kullanılır.

İLGİLİ STANDARTLAR

IEC 61672-1: Ses seviye ölçerleri 

IEC 61260:  Oktav-band ve kesirli oktav band filtreleri