Pro-Plan Uzmanlık Alanları

AKUSTİK HOLOGRAFİ

Akustik alanındaki en son yenilikler arasında sayılabilecek olaylardan biri de akustik holografi kavramıdır.

Bir kaynaktan yayılan sesin bir düzlem üzerindeki değerleri (yandaki şekildeki gibi bir yüzey üzerinde pekçok mikrofon kullanarak) ve bir referans mikrofon ölçümü kaydedildikten sonra ses vektörlerinin 3 boyutlu mekanda nasıl yayılmakta olduğu belirli koşullar altında hesaplanabilmektedir.

Değişken olmayan (stationary) gürültü kaynakları için, tüm mikrofon datasının tek bir anda alınması koşulu bulunmamaktadır. Bir kaç mikrofon ile yapılacak yüzey tarama yeterlidir.

Fakat değişken gürültü formları (non-stationary) için tüm datanın aynı anda kaydedilme zorunluluğu vardır.

Yanda, bir otomobilden alınan ölçüm sonuçlarının analiz edilmesi sonrası elde edilen ses şiddeti dağılım grafiği görülmektedir.

Ölçümler, araca belirli bir uzaklıktan yapılmış olmasına karşılık, STSF ile herhangi bir düzlemdeki ses vektörünü görüntülemek mümkündür.

Bu analiz yöntemi ile araçtan belirli bir miktar uzaklıkta oluşan ses alanlarının, aracın hangi noktasından kaynaklandığını görebilmek mümkün olmaktadır.

Kaynakta bir sönümleme uygulayarak, bunun etkisinin belirli bir noktada ne olacağının simülasyonu yapabilmek de mümkündür.