Pro-Plan Uzmanlık Alanları

MERTEBE (ORDER) ANALİZİ

Tahrik frekansının sürekli değişim halinde olduğu durumlarda (kalkış, duruş veya ivmelenme gibi) elde edilen frekans spektrumları incelendiğinde, gerek tepe noktaların keskinliğini kaybettiği (smearing) gerekse de iki spektrumun üstüste konularak karşılaştırılamadığı ortaya çıkmaktadır.

Bu tarz uygulamalarda ekseni zamana bağlı ifade eden frekans (Hz) yerine ana tahrik frekansına bağlı ifade eden mertebe (Order) olarak seçmek daha faydalı olabilmektedir. Bu analiz için diğer ölçüm sensörlerine ek olarak, devir bilgisini kaydeden bir takometreye de gereksinim duyulmaktadır.

Alt tarafta PULSE sistemi ile elde edilmiş bir kalkışa ait arka arkaya alınmış frekans spektrumları yer almaktadır.

FFT analizi : X-ekseni frekans (Hz) İlk şekilde, x-ekseni frekans (Hz), y-ekseni artmakta olan devir (RPM) değerlerini ifade ederken, grafiğin açıktan koyuya doğru giden tonlaması yüksek seviyeden düşüğe doğru değişimi göstermektedir.

Birbirinden uzaklaşmakta olan çizgiler, devir sayısı ve bağlı harmoniklerinin, devirdeki artış sebebiyle frekanslarının artması ve dolayısıyla bir sonraki spektrumda daha yüksek bir frekans değeri ile ifade edilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Mertebe analizi : X-ekseni devir (Order) İkinci şekildeki tek fark, x-ekseninin devire bağlı (Order) seçilmiş olmasıdır. Bu durumda herşey devir sayısına bağlı olduğu için tüm harmonikler aynı çizgi üzerinde yer almaya devam edeceklerdir. (Örn. 3. harmonik her zaman devir sayısının 3 katında olduğu için Order=3 noktasında gözükecektir)

Yan tarafta ise aynı sinyale ait devre bağlı olarak yapılmamış spektrumu ile, devre bağlı ölçümün karşılaştırması yer almaktadır.

Ölçüm yapılırken devir sürekli değişmekte olduğundan ilk spektrumdaki tepe değerleri daha az belirginken, ikinci spektrumdaki harmonikler daha net seçilebilmktedir. Bu durum özellikle yüksek frekans bölgesinde daha etkili olmaktadır.