ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Çeşitli akustik / titreşim uygulamalara yönelik veri toplama sistemleri ve ilgili yazılımları mevcuttur.

PULSE LAN-XI:

Kanal sayısı artırılabilir, ileri NVH uygulamaları

Uygulamalar:

Ses Gücü, Akustik Kamera, Araç Geçiş Gürültüsü, Transfer Patika Analizi, Modal Analiz, Devre Bağlı Analiz, Dengeleme

PHOTON+:

1-4 kanal ile yapılacak ölçümler

Uygulamalar:

Genel Ses/Titreşim, Çekiç Testi, Modal Test, Devre Bağlı Analiz

SoNoScout:

1-12 kanal ile yapılacak ölçümler

Uygulamalar:

Genel Ses/Titreşim, Ses Kalitesi, Devre Bağlı Analiz, Can-Bus