Pro-Plan Uzmanlık Alanları

GENEL TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Titreşim ölçümleri çok çeşitli konulara yönelik olarak yapılmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu konu başlıklarını bulabilirsiniz.

Titreşim ölçümü yapabilmek için gerekli ilk şart bir titreşim ölçüm cihazı ve probudur. Çoğu zaman cihaz beraberinde bir kalibratör kullanılması da gerekli olmaktadır.

Titreşim ölçüm problarını aşağıdaki gruplara ayırabiliriz :

  • Akselerometre
  • Hız probu
  • Temassız deplasman probu

Akselerometre, geniş frekans ve dinamik aralığa sahip ve nispeten ufak yapıda olması sebeiyle en genel amaçlı transdüserdir.

Hız probu, çoğunlukla orta frekans bölgesini içeren izleme sistemlerinde kullanılmaktadır.

Deplasman probu, özellikle düşük frekanslı deplasman ölçümünün gerektiği şaft titreşimi, eksen kaçıklığı gibi ölçümlerde faydalı olmaktadır.

Titreşim ölçüm cihazları ortalama değer hesaplayabilen veya sadece anlık değer ölçebilen olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Ayrıntılı titreşim analizi isteniyorsa, frekans analizi yapabilen modeller tercih edilmelidir. Frekans analizinde kullanılan yöntem FFT (sabit bant genişliği) veya CPB (sabit oranlı bant genişliği) olarak seçilebilmektedir.

İLGİLİ STANDARTLAR

ISO 2954: Mechanical vibration of rotating & reciprocating machinary (requirements for instruments)

ISO 7919: Mechanical vibration of non-reciprocating machines