Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Yapıları korumak ve belgemek amacıyla rölöve ve restorasyon hizmeti sunmaktadır. Kapsamlı ve yüksek hassasiyette gerçekleştirdiğimiz ölçme, fotoğraflama ve belgelendirme çalışmaları ile yapıların rölöveleri hazırlanmaktadır.

Yapıların özgünlüğü korunarak, işlevselliğin kazandırıldığı restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.