ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

2250 / 2250-Light / 2270 model no 'lu el tipi cihazlar ile yapılan ölçümler bu program aracılığıyla bilgisayara aktarılmaktadır.

Yazılım ayn zamanda cihazların güncellenmesi, lisansların aktifleştirilmesi gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.

Yazılım, Excel içerisinde otomatik raporlama yapabilmeye imkan sağlamaktadır.