ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Akustik ve titreşim, günümüzde konforu etkileyen önemli parametrelerden biridir. Dolayısıyla gerek üreticiler gerekse kanun koyucular ve denetleyiciler ses ve titreşim ölçümü yaparak günlük hayatımızda ses ve titreşimi kontrol altında tutma ihtiyacı duymaktadır.

Bu bölümde ses / titreşim üreten cihazların ArGe veya Kalite Kontrolüne yönelik çözümlerimiz bulunmaktadır.

Ölçüm Cihazları:

Akustik ve titreşim alanında yapılan ölçümlerde kullanılan özel  cihazlardır.

Yazılımlar:

Yapılacak akustik/titreşim analizinin niteliğine uygun geniş bir ürün yelpazesi sözkonusudur.

Bu yazılım basit bir FFT / Oktav analizi olabileceği gibi, daha karmaşık biçimde gürültü haritalandırma (akustik holografi) veya patika analizi de olabilmektedir.

Akustik Sensörler:

Sesi algılayan transdüser mikrofondur. Sesin yönünü belirleyebilmek için ise ses şiddeti probundan faydalanılır. Sualtı ölçümlerinde ise hidrofon kullanılmaktadır.

B&K firmasının akustik ölçümler için önerdiği transdüserlere ilişkin ürünlere ait bilgiyi ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Titreşim Sensörleri:

Titreşim ölçümlerinde sıklıkla kullanılan transdüser ivmeölçerdir. Geniş dinamik aralığa sahip olması ve ufak yapısıyla bu ölçümlerde tercih edilmektedir. Çeşitli uygulamalar için tasarlanmış özel ivmeölçerler bulunmaktadır.

Diğer Sensörler:

Ses ve Titreşim ölçümlerinde sıklıkla kullanılan diğer sensörlerdir.

Kalibratörler:

Ses ve titreşim ölçüm cihazlarının doğru çalıştığının doğrulanması için kullanılan referans üreteçlerdir. Hem ses hem titreşim sensörleri için kalibratörler bulunmaktadır.

Ses Kaynakları:

Bina / hacim akustiği testlerinde ve ISO 3740 serisi ses gücü testlerinde ortamı akustik olarak uyarabilmek için kullanılan özel hoparlörlerdir.

Modal Sarsıcılar:

Doğal frekans tespiti veya modal analiz uygulamalarında yapıya istenen hareketi iletebilmek için kullanılan titreşitiricilerdir.

Şartlandırıcı ve Yükselticiler:

Akustik ve titreşim ölçümlerinde kullanılan transdüserlerin çalışabilmesi için elektriksel besleme ve şartlandırma gereklidir. Bazı veri toplama cihazları bu uyumluluğa sahip olmakla birlikte bazı veri toplama cihazlarında gerekli şartlandırma mevcut değildir. Bu durumda mikrofonu veya ivmeölçeri önce şartlandırıcıya bağlamak uygun olacaktır.