ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Klasik bir mikrofon ile ses basıncı ölçülebilmektedr. Bu ise "skaler" bir büyüklük olup herhangi bir yön bilgisi içermez.

Ses şiddeti ise "vektörel" bir büyüklük olup, sesin bir düzlemde ne taraftan ne tarafa doğru hareket ettiğini gösterebilmektedir.

Dolayısıyla bu tip problar, gürültü haritaları çıkarma ve ses kaynağı tesbiti gibi işlerde kullanılmaktadır.