Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Mimari projelerinizde ihtiyaç duyulabilecek akustik ve titreşim ölçümleri hizmet kapsamımız dahilindedir. Ölçümlerde, firmamızda bulunan Brüel & Kjær marka, geçerli kalibrasyon sertifikalarına sahip ölçüm ekipmanları kullanılmaktadır.

Hizmet kapsamımız dahilinde;

  • Çevresel gürültü ölçümleri,

  • Arka plan gürültü düzeyi ölçümleri,

  • Hava doğuşlu ses geçiş kaybı ölçümleri,

  • Darbesel ses geçiş kaybı ölçümleri,

  • Reverberasyon süresi ölçümleri,

yapılabilmektedir.

Ölçüm ekipmanımız:

  • Brüel & Kjær Tip 2270 frekans analizörü,

  • Brüel & Kjær Tip 4231 kalibratör,

  • Brüel & Kjær Tip 4292 L ses kaynağı,

  • Brüel & Kjær Tip 2734 amplifikatör,

  • Brüel & Kjær Tip 3207 darbesel gürültü jeneratörü (tapping machine).

Çevresel gürültü ölçümleri

Çevresel gürültü ölçümleri; ulaşım ve endüstriyel gürültü kaynaklarından, açıkhava eğlence tesislerine kadar tüm çevresel gürültü kaynaklarının değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla yapılan gürültü ve titreşim ölçümleri ve analizlerini içerir.

Çevresel gürültü ölçümleri, yapı konumlanması ve yapı kabuğunu oluşturan elemanlara yönelik tasarım kararları için yapılmaktadır.

Farklı gün ve saatlerde yapılan ölçümler ile, çevresel gürültü karakteri belirlenerek akustik tasarımda veri olarak kullanılmaktadır.

Arka plan gürültü düzeyi ölçümleri:

Gürültünün insanlar üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri önlemek ve mekanlarda gerçekleştirilen etkinlikleri zedelemeyecek akustik ortamın oluşturulması için, gürültünün belli sınırlar altında kalması gerekir. Mekanlarda, işleve göre belirlenmiş kabul edilebilir gürültü düzeylerinin aşılmaması gereklidir. Kabul edilebilir gürültü düzeyi, standart ve yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Arka plan gürültü düzeyi ölçümleri; mekanlarda kabul edilebilir gürültü düzeyine ilişkin analizlerde kullanılmaktadır. Endüstriyel yapılar, derslikler, oteller, konser / konferans salonları, ofisler arka plan gürültü düzeyi ölçümlerinin ilgi alanındadır.

Ses geçiş kaybı ölçümleri:

Mekanlarda işlevlerin gürültüden etkilenmeden sürdürülebilmesi için mekanlar arasındaki ses geçişlerinin engellenmesi gerekir. Doğru tasarımla bu geçişler engellenebilir.

Ses geçiş kaybı ölçümleri ile mekanlar arasındaki ses geçişi tespit edilerek uygunlukları değerlendirilir. Gürültüye hassas tüm mekanlar için ses geçiş kaybı ölçümleri önemlidir.

Ölçümler, hava ve darbesel ses geçiş kaybı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Böylelikle, duvarlar, kapılar, doğramalar ve döşemelerdeki ses geçiş kaybı değerleri elde edilebilir.

Reverberasyon süresi ölçümleri:

Konferans salonları, lobiler, restoranlar gibi hacim akustiği açısından hassas mekanlarda, reverberasyon süresi ölçümleri hizmet kapsamımızda yer almaktadır. Mekanlarda, işlev ve hacim büyüklüğüne bağlı olarak değişen optimum reverberasyon süresinin sağlanması önemlidir.

Ölçümler ile mekanlardaki reverberasyon süresi değerleri saptanması ile, akustik ihtiyaçlar belirlenerek tasarım esasları oluşturulur.