Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Mimari projelerinizde akustik konforun sağlanmasına yönelik akustik tasarım danışmanlığı hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Danışmanlık hizmeti çalışmalarımız, gürültü ve titreşim kontrolü ile hacim akustiği ana başlıklarını kapsamaktadır.

Mimari projeler ayrıntılı olarak incelenerek yapı içindeki olası tüm gürültü kaynakları saptanmakta ve hacim akustiği açısından hassas olan mekanlara ait genel özellikler belirlenmektedir. Projeye ait mekanlar için önerilen arka plan gürültü düzeyi(*) ve reverberasyon süresi(**) gibi akustik hedef kriterleri dikkate alınarak belirlenen akustik ihtiyaç programı verileri tanımlanarak, “Ön Akustik Raporu” kapsamında sunulmakta ve rapor öngörülen tüm uygulamalara rehber olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Proje alanı çevresinde farklı saatlerde yapılan akustik ölçümler ile çevresel gürültü genel karakteri belirlenerek, gürültü haritalama çalışmalarına veri olarak kullanılmaktadır.

Gürültü haritalama çalışmalarında proje alanı ve yapılar üç boyutlu olarak modellenerek, yapı cephelerine etki etmesi öngörülen gürültü düzeyleri saptanmaktadır. Elde edilen veriler ışığında yapı kabuğunda sağlanması gereken ses geçiş kaybı değerleri ve tasarım önerileri paylaşılmaktadır.

Yapı içindeki tüm mekanik ekipman için gürültü ve titreşim kontrol esasları belirlenerek tasarım önerileri ilgili ekiplere aktarılmaktadır.

Projeye ait tüm bölücü yapı elemanlarının ait akustik performans değerlendirilmesi yapılarak; duvar, döşeme, tavan, kapı ve doğrama tip öneri detayları oluşturulmakta, mekanlar arasında sağlanması hedeflenen gürültü kontrolü için tasarım esasları belirlenmektedir.

Konferans salonları, lobiler, restoranlar gibi hacim akustiği açısından hassas mekanlar için, akustik simülasyon çalışmaları yapılarak, sesin hacim içerisinde düzgün bir şekilde iletilmesi, yansıtılması ve sönümlendirilmesi için gerekli hesaplamalar yapılmaktadır.

Bu hesaplamalar ışığında akustik açıdan önemli bulunan bu mekanların geometrik akustik etütlerinin yanı sıra, kriterleri sağlayacak uygun malzeme tiplerine ilişkin akustik performans ihtiyaçları ortaya çıkarılarak, yerleşimlerinin planlaması yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar “Ayrıntılı Akustik Tasarım Raporu” kapsamında paylaşılmaktadır.

Akustik danışmanlık hizmeti sürecinde;

• Çevre gürültüsü verileri ile yapı kabuğunun değerlendirilmesi ve tasarım önerileri,

• Yapıda kullanılan ve gürültü kaynağı olabilecek tüm makinalarla ilgili akustik ve titreşim yalıtım önerileri,

• Mekanik sistemlerin, tüm boruların, sıhhi tesisat elemanlarının montaj detayları ve hava kanallarının akustik açıdan değerlendirilmesi,

• Asansör sistemlerinden kaynaklanan gürültülerin azaltılması için gerekli önerilerin geliştirilmesi,

• Yapı elemanlarının seçiminde akustik kriterler göz önüne alınarak öneriler geliştirilmesi,

• Özellikle ara katlarda bulunan mekanik ekipman alanlarından gelebilecek seslerin yalıtımı,

• Kullanılacak kapı ve pencerelerin ses geçiş kaybı özelliklerinin tespiti ve kesitlerinin detaylandırılması,

• Ses kaynaklarının konumlarının değerlendirilmesi,

• Mekanlar arası ses geçişlerinin engellenmesi,

• Hacim akustiği açısından hassas mekanların akustik konfor (optimum reverberasyon süreleri) açısından değerlendirilmesi,

ana başlıkları için yapılan çalışmalar karşılıklı görüşmelerle tamamlanmaktadır.

Oteller, ofis yapıları, konser / konferans salonları, belediye binaları, okullar, spor kompleksleri, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi farklı işlevlerdeki yapılar akustik danışmanlık hizmeti kapsamında yer almaktadır.

(*) Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam sesi ifade eder. Kaynak: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 4. Madde (Tanımlar), (i) bendi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4 Haziran 2010. 

(**) Reverberasyon süresi, kapalı bir hacim içerisinde sabit bir ses basınç düzeyi ile yayın yapan ses kaynağının kapatılmasından sonra, hacim içerisindeki ses basınç düzeyinin 60 dB azalması için gereken süredir. Yansışım, çınlama veya çınlanım süresi olarak da Türkçe’ye çevrilmiştir.