Pro-Plan Uzmanlık Alanları

ELEKTROAKUSTİK TESTLER

Telefon, telsiz, hoparlör veya odyometri cihazlarının akustik performansı üreticiler tarafından, tasarım veya onay aşamasında ölçülerek değerlendirilmektedir.

Bu tür testlerde öncelikle insan ağzı ve kulağını simüle eden yapay ağız ve yapay kulak kullanılmaktadır.Yapay ağız (4227) içerisinde bir hoparlör bulunmaktadır.Yapay kulak (4185) ise bir mikrofonla bunun kuplöründen oluşmaktadır.

Analizör olarak, PULSE sistemi gerek jeneratör olarak sinyal üretmek, gerekse alıcı olarak gelen sinyali değerlendirmek için özel uygulama yazılımlarına sahiptir. Özellikle TSR ve SSR teknikleri ile testler, özel odalar olmaksızın yüksek tekrarlanabilirlikle gerçekleştirilebilmektedir.Telefon testlerinde kullanılan test sistemleri yukarıda sayılan ekipmanın yanı sıra, bir hat simülatörü ve bir kontrol programını da içermekte olup, çeşitli tipteki telefonların testlerinde kullanılabilmektedirler.

Aşağıda testleri yapılabilecek telefon tipleri yer almaktadır :

  • PSTN
  • ISDN
  • DECT
  • GSM
  • AMPS
  • TDMA
  • DCS 1800
  • PCS 1900

İLGİLİ STANDARTLAR

ETS 300 480: PSTN Testing specification for analogue handset telephony

CTR 8: Digital Telephony over ISDN Requirements

CTR 9: GSM Phase1 Telephony Requirements

CTR 10: DECT Telephony Terminal Requirements