Pro-Plan Uzmanlık Alanları

TİTREŞİM İZLEME SİSTEMLERİ

Bir tesisteki elektrik motorları, rulmanlar, fanlar, pompalar, dişli kutuları gibi dönen ekipmanın titreşim seviyelerini sürekli izleyerek, bu değerlerin belirli bir seviyeyi aşması halinde alarm sinyali göndermek ve bu sayede makinayı aşırı titreşimlerden korumak mümkündür.

Bu amaçla üretilen koruyucu titreşim izleme sistemleri (Titreşim Monitörleri) çoğunlukla toplam titreşim veya belirli bir frekans aralığındaki titreşim seviyesini takip etmektedirler.

Çoğu titreşim monitöründe ikaz limiti ve tehlike limiti olmak üzere iki farklı alarm limit değeri bulunmaktadır. Alarm seviyesinin aşılması halinde röle (kontak) çıkışı gönderebilmektedirler.

Monitör ile kullanılacak olan titreşim sensörü uygulamaya bağlı olarak, deplasman, hız veya ivme sensörü olarak seçilebilmektedir.

Titreşim monitörlerinin, tek bir kutu içerisinde bir, iki veya üç kanallı versionları olabildiği gibi bir raf içerisine yerleştirilebilen pekçok modül ile çok kanallı hale dönüşebilen (Brüel & Kjær Vibro VibroControl 6000) versionları da bulunmaktadır.

Koruyucu izleme sistemine bir bilgisayarın ilavesi ile titreşim sinyallerinin analiz edilerek bilgisayar veritabanında saklanması mümkündür. Bu sayede titreşimlerin gelişimi geçmişe yönelik trend grafikleri ile izlenebilir, frekans analizi, orbit analizi gibi teknikler yardımıyla erken arıza teşhisi yapılarak üretim sürekliliği arttırılır ve bakım maliyetleri azaltılır.

Hidroelektrik santrallarda titreşimin yanısıra hava aralığı, manyetik akı, kısmî deşarj gibi parametreler de aynı izleme sistemine entegre olarak izlenebilmektedir.

İLGİLİ STANDARTLAR

ISO 10816: Mekanik titreşimler -- Mutlak yatak titreşimlerinin ölçümü ile makina titreşimlerinin değerlendirilmesi.

ISO 7919: Mekanik titreşimler -- İzafi şaft titreşimlerinin ölçümü ile makina titreşimlerinin değerlendirilmesi.