Pro-Plan Uzmanlık Alanları

AKUSTİK MALZEME TESTLERİ

Ses ve titreşim yalıtımında malzemelerin performansları çeşitli yöntemlerle ölçülebilmektedir. Bu malzemelerin başlıca üç özelliği vardır:

 • Yutuculuk özelliği ► gürültü kontrolü için
 • Bariyer (ses kesici) özelliği ► gürültü kontrolü için
 • Sönümleyici özelliği ► titreşim kontrolü için

Pro-Plan, akustik malzemelerin bu özelliklerinin hepsinin ölçümü için çözümler sunabilmekte, bu alanda varolan en güncel standartlara uygun ölçüm düzeneklerini temin edebilmektedir.

Empedans Tüpü

Malzemenin akustik performansını, sesin malzemeye dik yönde geldiği durumlarda belirlemek için kullanılır. Test edilecek malzeme, bir ucunda ses kaynağı (hoparlör) bulunan bir tüpün içine yerleştirilir. Ses kaynağı ile beyaz gürültü üretilirken, iki mikrofon “kaynak”, iki mikrofon da “alıcı” tarafında olmak üzere toplam 4 mikrofondan eşzamanlı ses basıncı (FFT spektrumu) ölçülür. Mikrofonlar arasındaki transfer fonksiyonları üzerinden Ses Geçiş Kaybı (Sound Transmissioon Loss) hesaplanır. Benzer prensiple, 2 mikrofonlu konfigürasyon kullanılarak Ses Yutum Katsayısı (Sound Absorption Coefficient) da hesaplanabilir.

Çınlanım ve Mini-Çınlanım Odaları

Malzemenin akustik performansını, sesin malzemeye her yönden geldiği durumlarda belirlemek için kullanılır. Ölçümler özel bir çınlanım odası veya mini-çınlanım kabini içinde yapılır. Test edilecek malzeme (numune) oda zeminine yerleştirildikten sonra odaya beyaz / pembe gürültü gönderilir ve oda içindeki ses basınç seviyelerinin düşüş zamanı (decay time) ölçülür. Aynı test numuneli ve numunesiz olarak gerçekleştirildikten sonra, düşüş zamanları arasındaki farklar üzerinden Yutum Kastayısı hesaplanır.

Bu odalar ikiz-çınlanım odası olarak da tasarlanabilir. Bu sayede test edilecek malzeme, odalar arasındaki özel pencereye yerleştirilerek Ses Geçiş Kaybı da hesaplanabilir.

Oberst Testi

Titreşim sönümleyici malzemelerin elastisite modülü ve iç sönüm faktörünün ölçülmesi için tasarlanmış deney düzeneğidir.

Kalınlığı az, ankastre kiriş şeklindeki bir referans şerit çubuk üzerine, test edilecek sönüm malzemesi uygulanır. Kiriş temassız bir şekilde titreştirilir. Kirişe verilen kuvvet ile kirişin titreşim cevabı eşzamanlı ölçülerek FRF (frekans cevap fonksiyonu) hesaplanır. Kirişin doğal frekanslarındaki sönüm oranları hesaplanır.

İLGİLİ STANDARTLAR

 • ASTM E1050: Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System
 • ASTM E2611: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method
 • ASTM E756: Standard Test Method for Measuring Vibration-Damping Properties of Materials
 • ASTM E90: Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements
 • ASTM C423: Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
 • ASTM E2249: Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Transmission Loss of Building Partitions and Elements Using Sound Intensity
 • ISO 354: Measurement of sound absorption in a reverberation room
 • ISO 10534: Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes
 • SAE J1400: Laboratory Measurement of the Airborne Sound Barrier Performance of Flat Materials and Assemblies
 • SAE J1637: Laboratory Measurement of the Composite Vibration Damping Properties of Materials on a Supporting Steel Bar