Pro-Plan Uzmanlık Alanları

KALİBRASYON

Ölçüm cihazının ne kadar doğru ölçüm yaptığının zaman içerisinde izlenebilirliği olan akredite bir kuruluş tarafından kontrol edilerek belgelenmesi gerekmektedir.

Özellikle yapılan ölçümün raporlanması gerekmekteyse, bu tip kalibrasyon belgeleri kuruluşlar tarafından raporla birlikte talep edilmektedir.

ISO 9000 standartları da ölçüm ekipmanının kalibrasyonunun yapılarak belgelenmesini istemektedir.

Ülkemizde akustik ve titreşim kalibrasyonu konusunda tek yetkili ve akredite kuruluş Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü'dür (UME). Bu kuruluş bünyesinde yer alan "Akustik ve Titreşim Laboratuarı" mikrofon, akselerometre, ses/titreşim kalibratörü, ses ölçüm cihazı, analizör kalibrasyonu yapabilmektedir.B&K, birincil ve ikincil derece kalibrasyon sistemleri sağlamaktadır.

B&K firmasının kalibrasyon sistemleri dünyanın pekçok önde gelen kalibrasyon laboratuarlarına kullanılmaktadır.