ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Titreşim ölçümünde kullanılan sensörlerdir. Değişik tipleri bulunmakla birlikte, en yaygın kullanılan modelleri "ivmeölçer" adı verilen ürünlerdir. Bu sensörler m/s2 cinsinden ttreşimin ivmelenmesini ölçerler. Yüksek dinamik aralık ve frekans aralığına sahip olmaları sebebiyle en çok tercih edilen titreşim sensörleridir.

Şartlandırma ve içerdiği elektroniğe bağlı olarak çeşitli tipleri mevcuttur.

CCLD İvmeölçerler:

Günümüzde en çok kullanılan ivmeölçer tipidir. İçerisinde bir voltaj dönüştürücüsü bulunması sebebiyle iç gürültüsü düşüktür.

Charge İvmeölçerler:

İçerisinde hiçbir elektronik aksam bulundurmayan ve dolayısıyla elektrik yükü (charge) üreten ivmeölçerlerdir. Yüksek sıcaklık, şok gibi zorlayıcı uygulamalarda tercih edilmektedirler.

DC Response İvmeölçerler:

Klasik ivmeölçerler ise statik ivmelenme (ya da yerçekimi ivmesi) ölçümü yapılamamaktadır.

Bu tip ivmeölçerler 0 Hz 'de (ya da DC) ölçüm yaparak statik ivmelenmeyi ya da çok düşük frekanslardaki ivmelenmeyi (<1Hz) ölçebilmeyi sağlamaktadır.