ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

En çok tercih edilen ivmeölçer grubudur. 

Bu ivmeölçerlerin içerisinde voltaj dönüştürücüsü bulunmaktadır, bu sebeple sinyal çıkışı doğrudan voltaj şeklindedir. Diğer taraftan, bu devrenin sürülebilmesi için voltaj ve akım beslemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tip sensörler ancak IEPE desteği olan giriş kanallarına bağlanabilirler.

4533-B - Genel Amaçlı İvmeölçer:

Pek çok endüstriyel titreşim ölçümüne uygun genel amaçlı ivmeölçerdir.

4507-B - Kübik İvmeölçer:

Genellikle modal testler için önerilen kübik ivmeölçerdir. 

4394 - Minyatür İvmeölçer:

Hafif yapılarda, ağırlık etkisi yaratmaması için önerdiğimiz ivmeölçerdir.

4517 - Minyatür İvmeölçer:

En hafif ivmeölçerimizidir.

4524-B - Üç Eksenli Modal İvmeölçer:

Özelliklerle modal testler için tavsiye ettiğimiz üç eksenli ivmelçerdir.

B&K 4535-B - Genel Amaçlı Üç Eksenli İvmeölçer:

Dinamik ölçümler için önerdiğimiz üç eksenli genel amaçlı ivmeölçerdir.