ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Makinaların sürekli olarak izlenmesinde kullanılan “Durum İzleme Sistemleri”, makinaları koruma ve arızalar gerçekleşmeden önce erken uyarı verme özelliğine sahiptirler. Makina arızaları ile ilgili erken uyarı verme özelliğine sahip en önemli parametre titreşimdir. Balanssızlık, kaplin ayarsızlığı, mekanik gevşeklik, yatak yağlama problemleri, çatlak oluşumu gibi arızalar ilk baş gösterdikleri andan itibaren makinanın titreşim imzasında kendilerini göstermektedirler. Bu tip arızalar genellikle aniden oluşmamakta, zaman içerisinde gelişen bir seyir izlemektedirler. Titreşim (vibrasyon) seviyeleri sürekli olarak takip edilerek; arızalar, hasara sebebiyet verilmeden ve makinanın duruşunu gerektirecek seviyelere ulaşılmadan erkenden tespit edilebilmektedir. Arıza analizi sonucunda sorunlu olduğu teşhis edilen makina parçalarının yedeklerinin temin edilerek zamanında değiştirilmeleri ile üretim kesinti süresinin en aza indirilmesi ve ikincil arızaların azaltılması sağlanır. Bu sayede fabrika üretimi en az kayba uğramış olur. Bugüne kadar elde edilen sonuçlara bakılarak, bakıma yönelik erken uyarıcı sistemlerin kendilerini fazlasıyla amorti ettiği söylenebilir.