ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Preidctor/Lima yazılımı çevresel gürültünün modellenmesi, hesaplanması, tahmin edilmesi ve haritalanması

amacıyla kullanılmaktadır.

Çok güçlü ve hızlı bir hesaplama altyapısına sahip yazılım çok büyük ölçekli hesaplamalarda bile rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Yazılımın Uyumlu Olduğu Standartlar;

CNOSSOS, ISO 9613, NFS 31‐133, DAL 32, Harmonoise, CRTN, RMR – SRM2, NMPB – 2008, XPS 31 – 133, BS 5228, HJ2.4‐2009, CRTN NZ, TNM (32 bit ), ENM‐link (32 bit), MSZ 15036, RLS 90 (including draft 2016), DIN 18005, RVS 3.02,UT2.1 – 302, VDI 2714 – 2720 – 2571, OAL 28, SCHALL 03 (1990 ve 2014), AKUSTIK 04, TRANSRAPID, OAL 20, CRN, MSZ 2904, VBUS, VBUSch, VBUF ve VBUI