Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Havaalanları, şantiye alanları, madenler, kazı alanları gibi gürültünün sürekli ve yüksek olduğu yerlerde sabit ölçüm cihazları ile gürültü izlemesi yapılması gereklidir.

Bazı şehirlerde belediyeler de şehrin gürültüsünü sabit ve sürekli olarak izlemektedir.

Sürekli gürültü ölçümleri, aynı zamanda hesap yöntemi ile elde edilen gürültü haritalarının doğrulama ve kalibrasyonu için de kullanılmaktadır.

Özellike şantiyeler ve madenler de sesin yanı sıra titreşim de izlenmektedir.

Havaalanı Gürültü İzleme Sistemi:

Gürültü Kontrol Yönetmeliği gereği, iniş-kalkış sayısı 50.000 üzerinde olan havaalanlarına sürekli ve sabit izleme sistemleri kurulması zorunludur.

Bu sistem sayesinde gürültüye sebep olan uçağı tespit edebilmek, hangi rotadan yaklaştığını görebilmek, çevrede yaşayan insanlara bu konuda bilgi sağlamak veya onların şikayetlerini kaydederek önlem almak gibi çeşitli operasyonlar mümkündür.

Sabit Gürültü İzleme Sistemleri:

Şehir merkezlerinde, inşaat şantiye alanlarında, madenlerde gürültünün sürekli olarak izlenmesi için sabit gürültü ölçüm terminalleri kurulmakta ve bu kaynaklardan yayılan gürültü sürekli olarak izlenmektedir.

Bu sistemlerle kullanılan yazılım, gürültü düzeyi önceden belirlenen bir limiti aşarsa alarm verebilmekte, telefona mesaj veya e-mail gönderebilmektedir.

Portatif Gürültü İzleme Sistemleri:

Bazı durumlarda gürültü ölçüm cihazının taşınabilir olması fakat aynı zamanda bulunduğu yerde hava koşullarından etkilenmeden ölçüm yapabilmesi istenmektedir.

Portatif çözümler, koruyucu bir çanta içerisinde modem ve bataryası olan ölçüm cihazlarını içermektedir.

Titreşim Monitörleri:

Madenler ve şantiyeler gibi sürekli titreşimlerin sebep olduğu zararların takip edilmesi için kurulan sistemlerdir.

Yazılım kısmı, gürültü sistemi ile aynıdır.