Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Hacim akustiği, konferans ve konser salonları ile, tiyatro, opera, sinema salonları gibi mekanlarda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere nitelik ve nicelik açısından en uygun biçimde iletilmesini sağlayan akustik dalıdır.

Her bir mekanın akustik  özelliği, kullanım amacına uygun olarak belirlenmeli ve tasarım buna yönelik olarak gerçekleştirilmelidir. Hesaplamalarda kullanılabilecek en önemli girdilerden biri ölçümlerdir. Ölçümler sayesinde bir mekanın mevcut özellikleri tespit edilebilir ve dolayısıyla ne tür bir akustik düzenleme gerektiği ortaya çıkarılabilir. Benzer şekilde bu parametreler, modellemeyle de elde edilebilmektedir.

İLGİLİ STANDARTLAR

ISO 3382: Measurement of Room Acoustic Parameters

ISO 18233: Application of new measurement methods in building and room acoustics

IEC 60268-16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index