Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Akustik tasarım ve projelendirme hizmetimiz, projelerinizde akustik konforun sağlanmasına yönelik detaylı tasarım çalışmalarını kapsamaktadır.

Gürültü ve titreşim kontrolü ile hacim akustiği ana başlıkları altında yapılan çalışmalar ile, büyük ya da küçük ölçekli projelerinizde uygulamaya yönelik tasarım kararları belirlenmektedir.

Projeye göre belirlenen akustik ihtiyaç programı verileri esas alınarak gerçekleştirilen detaylı akustik tasarım çalışmaları sonucunda uygulamaya yönelik akustik projeler oluşturulmaktadır.

Gürültü ve titreşim kontrolü ana başlığı altında;

• Yapı cephelerine etki etmesi öngörülen gürültü düzeyleri dikkate alınarak yapı kabuğu uygulama detayları,

• Yapı içinde mekanlar arası ses geçişinin engellenmesi amacıyla; duvar, döşeme, tavan, kapı ve doğrama tip detayları,

• Tüm mekanik ekipman için gürültü ve titreşim yalıtım detayları,

belirlenmekte ve uygulamaya yönelik akustik projeler hazırlanmaktadır.

Çalışmalar kapsamında, mümkünse, akustik ölçümlerle mevcut durumu belirlenmektedir. Akustik gereksinimlere uygun olarak detaylar oluşturularak uygulamaya yönelik projeler hazırlanmaktadır.

Hacim akustiği başlığı altında, konser / konferans salonu tasarımı, ofis, derslik, restoran gibi mekanlarda reverberant gürültü kontrolü, dinleme odası tasarımı gibi mekanlarda, gürültü ve titreşim kontrolü haricinde, iyi işitme koşullarının oluşturulmasına ait çalışmalar yer almaktadır.

Çalışmalar kapsamında, mümkünse mevcut durumu belirlemeye yönelik akustik ölçümler yapılmaktadır. Mekanlar için hazırlanan üç boyutlu akustik modeller üzerinde akustik simülasyonlar yapılarak, sesin hacim içerisinde düzgün bir şekilde iletilmesi, yansıtılması ve sönümlendirilmesi için gerekli hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplamalar ışığında akustik açıdan önemli bulunan bu mekanların geometrik akustik etütlerinin yanı sıra, kriterleri sağlayacak uygun malzeme tiplerine ilişkin akustik performans ihtiyaçları ortaya çıkarılarak uygulamaya yönelik projeler hazırlanmaktadır.