Pro-Plan Uzmanlık Alanları

Bir akustik tasarımın etkinliği uygulamanın doğru yapılmasına bağlıdır. Uygulama sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, hedeflenen akustik performansın sağlanamamasına yol açabilir. Bu nedenle uygulama sırasında yapılması gereken kontroller son derece önemlidir.

Akustik danışmanlık ve projelendirme hizmetlerimize ek olarak, uygulama aşamasında, şantiye ziyaretleri ile, önerilen akustik detayların uygulaması yerinde kontrol edilmektedir.

Belirlenen aralıklarda gerçekleştirilen şantiye ziyaretleri sırasında, gereken durumlarda akustik ve titreşim ölçümleri yapılmakta ve yeni detay çözümleri geliştirilmektedir.

Uygulama danışmanlığı hizmeti sonucunda, gerçekleştirilen uygulamaların akustik projeye uygunluğu sağlanmış olmaktadır. Böylelikle, uygulamadan kaynaklanan hataların sonradan düzeltilmesi için oluşacak zaman ve ekonomik kayıpların önüne geçilmiş olmaktadır.