Pro-Plan Uzmanlık Alanları

KALİTE KONTROL

Bir ürünün yaydığı ses ya da titreşim, o ürünün iyi ya da kötü durumda olup olmadığı hakkında fikir verebilmektedir.

Bu özellik, ürünlerin ses veya titreşim analizinin yapılarak kalite kontrol uygulamalarında kullanılmasına imkan sağlar.

Dikkat edilmesi gereken şey, ölçüm noktasının ve diğer ölçüm koşullarının (devir hızı, ürünün duruş şekli vs.) sabit tutulmasıdır.

Sadece toplam ses veya titreşim seviyesi ölçümü, çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Yapılacak frekans analizi yardımıyla, hata tespitinin yanı sıra, bunun ne tip bir arızadan kaynaklanabileceği de tahmin edilebilmektedir.