ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Bir işletmede, durması üretim kayıplarına yol açacak olan kritik makinaların titreşim (vibrasyon) seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Makinaların mutlak yatak titreşimlerine yönelik uluslararası standart olan ISO 10816’da endüstriyel makinalar sınıflandırılarak kabul edilebilecek ve izin verilemeyecek titreşim seviyeleri belirtilmiştir. Makinanın bu standartlar dahilinde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak izlemek için kullanılan ve titreşim eşik değerleri aşıldığında alarm veren 1-2 kanallı Titreşim Monitörü modellerimiz bu kısımda yer almaktadır.