Pro-Plan Haberler

Mimari akustik departmanımızdan Dr. Ezgi Türk Gürkan ve mimari akustik ve işitsel peyzaj alanında çalışan Prof. Dr. Zerhan Yüksel Can’ın “Akustik Modellemelerde Arka Plan Gürültüsünün İşitselleştirilmesi” başlıklı ortak bildirileri 3 Kasım 2023 Cuma günü TAKDER 15. Ulusal Akustik Kongresi’nde sabah oturumunda sunulacaktır.  

Farklı anlaşılabilirliklere sahip salonlar için arka plan gürültüsünün eklendiği ve eklenmediği işitselleştirmelere ait kelime ayırt etme testleri bildiri kapsamında değerlendirilmiştir. İşitselleştirme çalışmalarına arka plan gürültüsünün eklenmesine yönelik yöntem bildiri kapsamında paylaşılmaktadır.

Dr. Türk Gürkan, Pro-Plan bünyesindeki çalışmalarına akustik test odası, otel, ofis, dinleme odası, kültür merkezi projelerinde hacim akustiği, gürültü denetimi ve ses maskeleme sistemi konularında devam etmektedir. Dijital akustik modelleme konusunda ileri düzeyde bilgiye sahiptir.