Pro-Plan Haberler

Esnek bir kaplin bağlantısı bulunan ve sadece bir düzlemde açısal hizasızlığa sahip olduğunu bildiğimiz bir motor pompa çifti olduğunu kabul edelim. Motorumuzun gücü 2,2 MW olsun ve senelik kayıbını hesaplayalım. Buradaki α açısı açısal kaçıklık miktarının derece cinsinden karşılığıdır. Bu açı değeri güç kayıp faktörünün hesaplanmasında kullanılır, α açısının sinüs değeri güç kayıp faktörüne eşittir.

100 milimetrelik bir kaplin flanşında 5 milimetrelik bir açısal kaçıklık olduğunu varsayalım, trigonometriden faydalanarak buradaki güç kayıp faktörününün 0,005 olduğunu görmekteyiz. Hiç arıza yapmadığını varsaydığımız bu makinanın yıllık enerji kaybından oluşturduğu maliyeti hesaplamamız için gereken bilgiler, motor gücü, güç kayıp faktörü, yıllık çalışma saati, elektrik birim saat fiyatıdır.

{Toplam Maliyet}= {Motor Gücü}.{Güç Kayıp Faktörü}.{Yıllık Çalışma Saati}.{Elektrik Birim Saat Fiyatı}

{Toplam Maliyet}= 2200*0,005*5400*4,10=243.540,00₺

Enerji tüketim maliyetinizi hesaplamak için tıklayınız.

Bilindiği üzere, dönen ekipmanlarda, tahrik ve iş makinaları şaftlarına ait dönme eksenlerinin belirli toleranslar dahilinde çakışması hedeflenir. Bu eksenler açısal ve/veya paralel olarak çakışmadığı takdirde şaft hizasızlığı, yani diğer adıyla kaplin ayarsızlığı oluşur. Peki hizasızlık olursa neler olur?

Geçmişteki endüstri verilerine bakıldığında, makine arızalarının %50’den fazlasının şaft hizasızlığı oluşturmaktadır. Şaft hizasızlığının neden olacağı maliyet, dört ana kalemde incelenebilir:

  • Beklenmeyen arıza sonucu üretimin durması,
  • Arızaları gidermek için harcanan yedek parça sayısı ve ilgili yedek parçaların stok maliyeti,
  • Planlı bakımlar için harcanması gereken zaman ve emekten feragat
  • Şaft hizasızlığının neden olduğu fazla enerji tüketim maliyeti, şeklindedir.

 Daha detaylı hesaplama ve bilgiler için bize ulaşabilirsiniz.