Pro-Plan Haberler

Mimari akustik departmanımızdan Dr. Ezgi Türk Gürkan, Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliği içinde bu sene dördüncüsü gerçekleşen Çağdaş Sanat ve Küratörlük (Curating Contemporary Art) seminer dizisinde “Mimari Tasarımda Akustik Yaklaşımlar” başlıklı seminer ile katılımcılar ile buluştu.

Çağdaş Sanat ve Küratörlük (Curating Contemporary Art), Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliği içinde düzenlenen 2022 Aralık ayında başlayıp 2023 Haziran ayında bitmesi planlanan bir seminer dizisidir. Billur Tansel’in koordinatörlüğü altında bu sene dördüncüsü gerçekleşen programın amacı küratörlük konusunda kapsamlı ve uluslararası düzeyde bir program yürütmek ve bu alanda, hem teorik hem de uygulama bakımından sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili Türkiye’de benzeri olmayan prestijli bir eğitim platformu yaratmaktır.

Pro-Plan bünyesinde çeşitli akustik test odası, otel, ofis, dinleme odası, kültür merkezi projelerinde hacim akustiği, gürültü denetimi ve ses maskeleme sistemi konularında etkin olarak yer alan ve dijital akustik modelleme konusunda ileri düzey bilgiye sahip Dr. Türk Gürkan tarafından verilen seminerde, mimari tasarımda akustik konusu, mekanlarda kullanıcı konforunun sağlanmasının kaçınılmazlığı sebebiyle seminer çerçevesinde dikkate alındı. Mekanların yapı içi ve yapı dışı kaynaklı gürültülerden etkilenmesinin önlenmesinin yanı sıra özellikle belirli mekanlarda iyi dinleme koşullarının sağlanmasının mimari tasarım aşamasında üzerinde durulması gerekliliği hatırlatıldı.  Genel akustik bilgisinin aktarıldığı seminerde, yapı ölçeğinden mekan, hatta ürün ölçeğine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanına sahip olan mimari akustiğin tasarımdaki yeri güncel örnekler ile paylaşıldı.