Pro-Plan Yayınlar

Selim SAÇMA, Makina Y. Mühendisi, Enerjisa Elektrik Üretim A.Ş., selim.sacma@enerjisa.com

Talip ESKİKALE, Elektrik-Elektronik Y. Mühendisi, Enerjisa Elektrik Üretim A.Ş., talip.eskikale@enerjisa.com

B. Emre ORHON, Makina Y. Mühendisi, Pro-Plan Ltd. Şti., emre@proplan.com.tr

Kısmî yüklerdeki dinamik davranışları, alçak ve orta düşülü Francis türbinlerininin önde gelen sorunlarındandır. Optimal tasarım bölgesi dışındaki kısmî yüklerde çalışma sırasında emme borusundaki akış düzensizlikleri nedeniyle meydana gelen döner girdap halatı (vortex rope - draft tube swirl) olgusu, çark devir hızının 0.2 – 0.4 katı aralığında düşük frekanslı basınç dalgalanmalarına neden olur. Bu dalgalanmaların hidrolik, mekanik veya yapısal bir bileşenin doğal frekansı ile çakışması durumunda rezonans nedeniyle yüksek titreşimler oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında Francis türbinlerinde kısmî yüklerde meydana gelen yüksek titreşimlerin sürekli (online) titreşim izleme sistemi ile analizi yoluyla döner girdap halatı olgusunun tanılanması incelenmektedir. Türbin kılavuz yatağına monteli eddy-current tip yer değişimi sensörlerinden elde edilen izafi şaft titreşimlerine ait trend, FFT ve orbit grafiklerinin analizi, belirli kısmî yüklerde devir hızının yaklaşık %27’si hızla dönen girdap halatını açıkça ortaya koymaktadır.

Bildiriyi indirmek için tıklayınız.