Pro-Plan Yayınlar

AKUSTİK DANIŞMANLIK NEDİR? NEDEN AKUSTİK DANIŞMANLARLA ÇALIŞILMALI?

Gürültü ve titreşim konuları ile ilgilenen akustik bilim dalında uzmanlaşmış kişiler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok alanda alt uzmanlık seçeneğine sahiptir:

 • mimari akustik
 • gürültü kontrolü ve ürün sesi
 • müzikal akustik
 • ses mühendisliği
 • çevresel gürültü
 • konuşma ve işitme
 • sualtı akustiği

Akustiğin, yapılı ortamlardaki ses ve titreşimleri tasarlamaya, değerlendirmeye, yönetmeye ve kontrol etmeye odaklanan kolunda uzmanlaşmış mimari akustik uzmanlarının kim olduğu ve projelerinize neler katabileceğini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok üniversitede, lisansüstü seviyede mimari akustik eğitimi verilmektedir. Bu eğitim programlarını başarı ile tamamlayan kişiler bu bilim dalına ait bilgilerini kullanarak yapılar ölçeğinde gürültü denetimi ve hacim akustiği konularında danışmanlık ve projelendirme hizmeti verebilmektedir.

Akustik danışmanlar projelerinize ne katar?

 • Duyulması istenen sesin kalitesini arttırmak ve gürültüyü azaltmak için yenilikçi ve pratik çözümler geliştirir.
 • Çalışmalarının yaşam kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu bilir, sunduğu danışmanlık hizmetleri dürüstlük ve tarafsızlık içerir. 
 • Lisansüstü seviyede resmi akustik eğitimini tamamlayan akustik danışmanlar, açık ya da kapalı her türlü ortamda oluşan ya da oluşması olası sayısız akustik tasarım problemini çözer.
 • Akustik danışman; üreticilerden, yüklenicilerden ve malzeme veya ekipman tedarikçilerinden bağımsız olmaktan gurur duyar. Böylelikle tarafsız bir görüş oluşturabilir.
 • Her bir proje için hedef ve sorunları baştan ele alarak analiz etme ve çözümler geliştirme yeteneğine sahiptir.
 • Yapı özelindeki tüm akustik tasarım sorunlarını ele alan entegre bir tasarım paketi sağlayabilir.
 • Geniş bir uygulama ve farklı üreticilere ait güncel malzeme bilgisine sahiptir. Ekonomik ve pratik uygulama yöntemlerini analiz ederek çözümler geliştirebilir.
 • Aldığı eğitim doğrultusunda, akustik sorunlara ilişkin tüm verileri dikkatle inceler, hedefe odaklanarak doğru ve dozunda reçeteyi sunabilir. Doğru olanı, yanlış çözümlerden kolaylıkla ayırabilir.
 • Akustik ile ilgili konularda tarafsız görüş ve pratik tasarım çözümleri için en iyi kaynağınızdır.
 • Projeye farklı bir bakış açısı ile yaklaşır ve tasarım ekibine fayda sağlar.
 • Projelerinizin tasarım aşamasında bir akustik bir danışman ile çalışmak, konforsuz yapıları sonradan düzeltmeye kıyasla çok daha uygun maliyetlidir.
 • Tasarım ya da uygulama aşamasında tüm akustik sorunları ve hedef kriterleri öngörerek, uygun veya alternatif çözümler hakkında tarafsız bir analiz ve görüş sağlayabilir.

 • Bir akustik danışmanla çalışmak ve onun tasarım önerilerine kulak vermek, konfor koşulları yüksek mekanlar yaratmanızı sağlar. Bu da projelerinizin kalitesini ve pazarlanabilirliğini artırır.

Akustik danışmanlar ne yapar?

 • Hedef akustik kriterlere uygun tasarım önerileri geliştirir.
 • Gürültü denetimi ve/veya hacim akustiği konularında çalışmalar yapar.
 • Bir projede danışman, tasarımcı ve arabulucu olarak hareket eder.
 • Tasarım ekibi, yönetmelikler ve kullanıcı konforu arasındaki bağlantıyı sağlar
 • Projenin işlevini anlar ve geliştirir.
 • Akustik detay çözme becerisine sahiptir.
 • Son kullanıcının işitsel konforuna odaklanır.
 • Mekan estetiğine saygı gösterir ve genellikle katkıda bulunur.
 • Diğer tasarım disiplinlerinin veya bütçe kısıtlamalarının gereksinimlerine uyacak alternatif çözümler geliştirir.
 • Yükleniciler tarafından uygulanan tasarımın akustik uygunluğunu değerlendirir.
 • Sahada akustik ölçümler yaparak durum analizi yapar.
 • Çok yönlü hesaplamalar ve/veya kapsamlı yazılım çıktılarını analiz ederek uygulama sonrasına ilişkin kestirimler yapar.

Pro-Plan, bünyesindeki lisansüstü eğitimli ve ulusal geçerliliği olan sertifikalara sahip akustik danışmanlar ile; oteller, konutlar, konferans ve konser salonları, kayıt stüdyoları, açık ya da kapalı ofisler, toplantı salonları, üretim alanları, restoranlar, spor salonları gibi tüm mimari projelerinizde, gürültü denetimi ve hacim akustiği hizmetleri kapsamında ölçüm, simülasyon ve projelendirme konularında destek vermektedir.

Firmamızın mimari akustik referanslarına Akustik Projeleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.