Pro-Plan Yayınlar

BİR HİDROELEKTRİK SANTRALDA SÜREKLİ TİTREŞİM İZLEME SİSTEMİ UYGULAMASI

Bu bildiri kapsamında anlatılan proje, Türkiye’deki bir hidroelektrik santralda yerli yüklenici tarafından güncel teknolojiyi ve azami ölçüde yerli imkanları kullanarak yapılan ilk geniş kapsamlı proje olma özelliğine sahiptir. Sürekli titreşim izleme sisteminin Birecik Hidroelektrik Santralının üretim sürekliliği ve verimliliğine getireceği uzun vadeli fayda, bu tür sistemlerin benzer diğer santrallarda da kurularak yaygınlasması için bir örnek teşkil edecektir.

Bildiriyi indirmek için tıklayınız.