Pro-Plan Yayınlar

Enerji, çimento ve demir-çelik gibi sanayi tesislerinde üretimin bel kemiğini oluşturan türbin, fan, pompa gibi makinaların ani duruşları tüm fabrikadaki üretimin aksamasına neden olmakta ve çok ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu sebeple fabrikadaki kritik makinaların hem koruyucu hem de erken uyarıcı özelliğe sahip sistemlerle sürekli olarak izlenmesi gereklidir.

Başta titreşim (vibrasyon) olmak üzere, sıcaklık, basınç, hava aralığı, manyetik akı, genleşme, eksenel kayma gibi parametreleri izleyerek alarm seviyeleri geçildiğinde makinanın otomatik olarak durdurulmasını sağlayan koruyucu sistemler ile büyük maddi hasarların önüne geçilebildiği gibi, trend analizi, frekans analizi, orbit analizi gibi çeşitli analiz yöntemleri de sisteme dahil edilerek makina arızaları erkenden teşhis edilebilir ve bu sayede yapılan etkin bakım planlaması ile fabrikanın üretim sürekliliği arttırılarak bakım maliyetleri azaltılabilir. Bu amaçla Türkiye’deki enerji sektörünün taleplerini karşılamak üzere tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş olan sürekli izleme yazılımı bu sunum kapsamında tanıtılacaktır. Yazılım, skaler ölçüm değerlerini titreşim izleme cihazından OPC protokolüvasıtasıyla çekerek sürekli (online) olarak görüntülemekte ve bu değerleri uzun süreli olarak veritabanında saklayarak zamana bağlı grafiklerini çizdirebilmektedir (trend analizi). Alarm gösterim ve listeleme ile FFT frekans analizi fonksiyonlarınada sahip olan yazılım erken uyarıcı bakıma yönelik optimum çözüm sunmaktadır.

Bildiriyi indirmek için tıklayınız.