ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

LOGISON SES MASKELEME SİSTEMİ

LogiSon® Acoustic Network, işyerlerinde konuşma mahremiyetini arttırarak ofis içi gürültülerden kaynaklanan dikkat dağınıklığını azaltan, çalışanların konfor ve verimliliğini arttıran bir elektronik gürültü maskeleme sistemi ağıdır. Sistem, aynı zamanda anons ve müzik yayını için de kullanılabilmektedir.

Bir adet merkezi Network Kontrol Paneli, PC veya el tipi bilgisayar yardımı ile, hoparlörlerden yayınlanan sinyal ayarları ve bölgesel ayarlar, asma tavanı açmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde dijital olarak yapılandırılabilmektedir. Sistem bileşenlerinin yüksek entegrasyonu, ses sistemleri için tipik olan maliyet, enerji ve alan gereksinimlerini oldukça azaltmaktadır.

Ses ayarları ile yazılım tabanlı anons ve zaman ayarı bölgelerinin merkezi kontrolü, ilk yatırım maliyetini düşük tutarken, gelecek için yüksek esneklik sağlar. Sistemin yeniden yapılandırılması için yeni kablo çekilmesi veya asma tavanın açılmasına gerek yoktur.

Başarı için, doğru üründen daha fazlası gereklidir. Gürültü maskeleme sistemlerinin doğru tasarımı ve uygulaması konusunda uzmanlaşmış; şirketinizin büyümesi ve değişimi sırasında size sürekli destek sağlayabilecek bir ekibe ihtiyaç vardır.

Hizmetlerimiz:

• Yerinde İnceleme

• Network Tasarımı

• Kurulum

• Yapılandırma

• Bakım 

• Yer Değiştirme

Akustik konfora ulaşmak

Ofis gürültüsü ve konuşma mahremiyetinin eksikliği, çalışanların konsantrasyonunu etkiler; çalışma hızını azaltır; hata yapma olasılığını arttırır ve yaratıcı düşüncenin devamlılığını tehdit eder. Akustik problemler ayrıca konfor, stres düzeyi ve moral üzerinde olumsuz etki yapar.Gürültü maskeleme, çalışanlara, başarılı olabilecekleri verimli bir ortam sağlamak amacıyla izlenecek proaktif yaklaşımın bir parçasıdır. Gürültü zeminini 42 – 48 dBA aralığında tutabilen tek akustik uygulamadır.

Gürültünün maskelenmesi sayesinde, konuşmalar ve işyeri gürültülerinin işitilmesi zorlaşır; böylece dikkat dağınıklığı azalırken, konuşma mahremiyeti artar. Zaman içerisinde ve hacim içerisinde ses düzeyinde meydana gelen değişimler azalır, ve işyeri daha sessiz algılanır.

Akustik kontrolün sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

• Daha fazla konuşma mahremiyetİ

• Gürültü kaynaklı rahatsızlıkta azalma

• Daha fazla konsantrasyon

• Daha fazla verimlilik

• Mekanda daha fazla esneklik 

• Aynı anda anons ve müzik yayını olanağı

• Daha az akustik düzenleme malzemesi ihtiyacı

• Daha az uygulama / montaj maliyeti

• Yatırım maliyetinin hızlı geri dönüşü

İşyeri gürültüsü ile mücadele

Çoğunlukla, işyeri gürültüsü kontrolü ve konuşma mahremiyeti stratejileri, hacmi mümkün olduğu kadar sessizleştirmeyi hedefler. Ancak, bir akustik konfor alanı vardır; ve aydınlatma, ısıtma ve nemde olduğu gibi, bu alan sıfır noktasında değildir.

İdeal akustik konfor alanı, işyerinde mevcut olan “gürültü zemini”, yani hacimde karakteristik olarak bulunan devamlı ses düzeyi ile ilgilidir. Gürültü zemini çok yüksek ise, ortam rahatsız edici ve yorucudur. Gürültü zemininin çok alçak olması ise konuşmaların ve gürültülerin kolaylıkla duyulmasına, dolayısıyla konuşma mahremiyeti ve konsantrasyonun olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Açık planlı ofislerde gürültü zemini genellikle o kadar alçaktır ki, konuşmalar yaklaşık 15 metre mesafeden anlaşılabilir. Zaman içerisinde ve ofis hacmi boyunca ses düzeyinde meydana gelen hissedilebilir iniş ve çıkışlar, konuşmanın mahremiyetini azaltır ve dikkat dağıtıcı gürültü problemlerine yol açar.

Ses maskeleme sistemlerinden verim alınması için, sistemin kullanılcağı mekanlarda ses yutumu ve sesin perdelenmesi gereklidir. Bu koşulların sağlanmasını takiben kurulacak ses maskeleme sistemi amacına uygun olarak, akustik konfor koşullarını artıracaktır.

Ses yutumu, sesin perdelenmesi ve ses maskeleme sistemlerinin kullanımını ifade eden ABC kuralına ait ayrıntılı bilgileri ABC Kuralı yazımızda bulabilirsiniz.