Pro-Plan Yayınlar

Ofislerde Akustik Konfor – ABC Kuralı

Mahremiyet, Konsantrasyon ve Verimliliğin Arttırılması

Ortam sıcaklığı, aydınlatma ve hava kalitesi gibi pek çok çevresel faktörün işyeri performansı üzerindeki etkisi genel kabul görürken; araştırmalar düzgün akustik koşulların da önemli bir tasarım parametresi olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Verimli bir ofis, çalışanlara akustik konfor ve konuşma mahremiyeti sunarken; çalışanların gürültü nedeniyle dikkatlerinin dağılmaması ve başkalarını rahatsız etmeden çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlamalıdır.

Pek çok uzman, bu hedefe ulaşmak için ABC kuralını uygulamaktadır:

Yutuculuk (Absorbing), Perdeleme (Blocking) ve Maskeleme (Covering Up).

Gürültünün Yutulması (Absorbing Noise)

Ses yutucu tavan panelleri, duvar malzemeleri ve döşeme kaplamalarının eklenmesi, bu yüzeylerden ofis hacmine geri yansıyan sesin düzeyini azaltır.

Gürültünün Perdelenmesi (Blocking Noise)

Gürültü kontrolünün bir başka yöntemi de iletilen sesin perdelenmesidir. Kapalı planlı tasarımlarda, gürültünün perdelenmesi için duvarlar kullanılır. Ancak, gürültünün perdelenmesi, açık planlı ofislerde de gerekli bir tekniktir.

Gürültünün Maskelenmesi (Covering Noise)

Ofis faaliyetleri, doğaları gereği belirli bir miktar gürültüyü beraberlerinde getirirler. Bu nedenle, ofis hacimleri içinde “sessiz bir çevre”, gerçekçi bir tasarım hedefi değildir. Ancak, ofislerdeki akustik sorunların giderilmesi ile ilgili alışıldık yaklaşım, yutucu malzemeler ve separatörlerin uygulanmasından öteye gitmemektedir. Bu uygulamalar önemli ve gerekli olmakla birlikte, gürültünün maskelenmesi konusu dikkate alınmadığında, elde edilen sonuçlar çoğunlukla tatminkar olmamaktadır.

Bir gürültü maskeleme sistemi, tipik olarak, asma tavanın arkasına monte edilmiş bir hoparlör ağından oluşur. Sistem, hacmin içine istenen düzeyde özel bir arka plan gürültüsü yayınlayarak, bir ofis veya çalışma masasının yakın çevresi dışındaki alanda, bu noktadaki konuşmanın anlaşılamamasını sağlar. Böylece, ofis içerisinde çalışanların dikkatini dağıtan gürültü düzeyi azaltılmış, ve hacim içindeki ses düzeyi farklılıkları azaltılmış olur. Gürültü maskeleme; yutucu malzemeler ve ayırıcı bariyerler gibi diğer akustik uygulamaların verimini artırır.

Gürültünün Kaynakta Azaltılması

ABC kuralı, ofislerde gürültü ile ilgili bir diğer önemli prensibi, yani gürültünün kaynağında azaltılmasını içermez. Gürültünün kaynağında azaltılması, çalışanların gürültülü davranışlarının iyileştirilmesi ve gürültülü ofis ekipmanının daha sessizleri ile değiştirilmesi ile sağlanır.

Konuşma mahremiyeti, konsantrasyon ve verimlilik sağlayan bir ortam, ancak yukarıda bahsedilen her dört yöntemin dengeli bir uygulaması ile yaratılabilir.

Sessizlik Arayışı

Akustik çevre ile ilgili çoğu değerlendirme, sesin kaynağının niceliği veya düzeyi üzerinde yoğunlaşır. Böylece, gürültü kontrolü stratejileri, – bir hacimdeki ses düzeyinin mümkün olan minimum düzeye çekilmesi ile en iyi akustiğin elde edilmesi şeklinde özetlenebilen – “Sessizlik Arayışı”nın izinden gitmiştir. Bu, hatalı bir varsayımdır. Ortam sıcaklığı, aydınlatma ve nem gibi ergonomik faktörlerde olduğu gibi, ses düzeyi için de bir konfor alanı vardır. Arka plan gürültüsü düzeyi, gürültü kontrolü ve konuşma mahremiyeti sağlayabilecek kadar yüksek; konforlu olacak kadar düşük olmalıdır.

Niklas Moeller*’in “Achieving Effective Office Acoustics – Increasing privacy, concentration and productivity” başlıklı makalesinden özetlenmiş ve Türkçe’ye çevrilmiştir.

* Niklas Moeller, LogiSon Acoustic Network’un üreticisi olan K.R. Moeller Associates Ltd.(Oakville, Ontario, Kanada) firmasının başkan yardımcısıdır.