About Pro-Plan EN
Pro-Plan Uzmanlık Alanları

YAPISAL / MODAL ANALİZ

Tüm malzemeler, fiziksel özelliklerinden kaynaklanan rezonanslara sahiptirler.Rezonans frekanslarının ve bu frekanslardaki sönümleme değerlerinin ne olduğunun bilinmesi ürün tasarımı açısından önemlidir.Bir malzemeye rezonans frekansında çok küçük bir tahrik kuvveti uygulayarak, yüksek titreşimler elde edilebilmektedir.

Modal analiz, malzemelerin

  • Doğal frekans (natural frequency)
  • Sönüm (damping)
  • Mod biçimi (mode shape)

değerlerini ortaya çıkarmak için yapılan bir çalışmadır.

Bu çalışmada, malzeme üzerinde belirli noktalardan (çekiç veya sarsıcı ile) tahrik kuvveti uygulanır ve malzemenin cevabı ölçülerek aradaki transfer fonksiyonu (FRF) elde edilmeye çalışılır.Uygulanan tahrik kuvveti bir kuvvet transdüseri ile, cevap ise modal akselerometre (tek veya üç eksenli) ile ölçülmektedir.

İLGİLİ STANDARDLAR

ISO 7626 Experimental determination of mechanical mobility

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

B&K 3560 PULSE - Computer Based Multichannel Analysis System

B&K 4507 DeltaTron Modal Analysis Accelerometer

B&K 4524 Miniature Triaxial Accelerometer

B&K 4810 Small Vibration Exciter (10N)

B&K 7753 Modal Test Consultant Software (for 3560)

B&K 7754 MEScope Modal Analysis Software

B&K 8206 Impact Hammer

B&K 8230 Force Transducer