About Pro-Plan EN
Pro-Plan Uzmanlık Alanları

İŞYERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI ÖLÇÜMLERİ

Gürültü, istenmeyen veya rahatsız edici ses olarak tarif edilebilir. Gürültü her zaman yüksek ses anlamına gelmemekle birlikte ses seviyesinin çok yüksek olduğu ortamlarda uzun süre kalınması halinde (işyeri bu duruma en tipik örnektir) kalıcı işitme kayıpları oluşabilmektedir.

İşçi sağlığına yönelik işyeri gürültüsü ölçümlerinde :

Leq : Eşdeğer gürültü düzeyi

LepD : Günlük kişisel gürültü etkilenim düzeyi

%Dose : Gürültü dozu

MaxLpk : Ölçülen en yüksek tepe değeri

Level Dist.: İstatistiksel seviye dağılımı

parametreleri kullanılmaktadır.

Eşdeğer gürültü düzeyi, ölçüm süresince değişmekte olan ses ile aynı enerjiye sahip sabit gürültü düzeyi olarak tanımlanabilir.

Günlük kişisel gürültü etkilenim düzeyi ise bir insanın gün boyunca maruz kaldığı toplam akustik enerjinin normalize edilmiş bir ölçüsüdür ve özellikle 8 saatten daha az çalışma yapılan ortamlardaki hesaplamalarda kullanılmaktadır.

Gürültü dozu, bir insanın gün boyunca maruz kaldığı toplam akustik enerjinin, standardlar ile belirlenen miktarına oranıdır. Örneğin gürültü dozu %120 çıkan bir kişinin o ortamda %20 oranında fazla kalmış olduğunu (olması gerekenden %20 fazla akustik enerjiye maruz kaldığını) söyleyebiliriz.

İstatistiksel seviye dağılımları, ölçüm süresince değişkenlik gösteren gürültünün hangi dB değeri aralığında ne kadar süre kaldığını söylemektedir. Örneğin 50-55dB karşısında %10 değeri bulunuyorsa, bunun anlamı yapılan ölçüm sırasında ses seviyesi, ölçüm süresinin %10'luk bölümünde 50 ile 55dB arasında olduğudur.

İLGİLİ STANDARDLAR

ISO 9612 Guidelines for the meas. & assess. of exposure to noise in a working environment

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

B&K 2270 Çift Kanallı Ses Ölçüm Cihazı

B&K 2250 Ses Ölçüm Cihazı

B&K 2250L Ses Ölçüm Cihazı

B&K 2239 Controller - Ses Ölçüm Cihazı

B&K 4448 Gürültü Dozimetresi

B&K 7820 Evaluator - Noise Exposure Calculation Software