About Pro-Plan EN
Ürünler
Pro-Plan Ürünler

Rezonans tespiti veya modal analiz uygulamalarında test edilen yapıya kuvvet iletebilmek için kullanılan ürünlerdir.

Klasik bir çekiç şeklinde olmakla birlikte ucunda bir kuvvet sensörü yer almaktadır.

Modal Çekiç:

Nispeten hafif yapıdaki malzemeleri (metal plakalar, kirişler, plakalar vs.) uyarabilmek için kullanılan çekiç tipidir.

Balyoz Tipi Çekiçler:

Kuvvetin nispeten daha zor iletildiği büyük yapılar için tavsiye edilen çekiçlerdir (araç gövdesi, bina rezonansı vs.)