About Pro-Plan EN
Ürünler
Pro-Plan Ürünler

Yapılacak akustik/titreşim analizinin niteliğine uygun geniş bir yelpaze içerisinde yazılımlar önerebilmekteyiz.

Bu yazılım basit bir FFT / Oktav analizi olabileceği gibi, daha karmaşık biçimde gürültü haritalandırma (akustik holografi) veya patika analizi de olabilmektedir.

İlave olarak bina / hacim akustiği hesaplamaları yapan yazılımlar da sözkonusudur.