Ürünler
Pro-Plan Ürünler

LOGISON SES MASKELEME SİSTEMİ

LogiSon® Acoustic Network, işyerlerinde konuşma mahremiyetini arttırarak ofis içi gürültülerden kaynaklanan dikkat dağınıklığını azaltan, çalışanların konfor ve verimliliğini arttıran bir elektronik gürültü maskeleme sistemi ağıdır. Sistem, aynı zamanda anons ve müzik yayını için de kullanılabilmektedir.

Bir adet merkezi Network Kontrol Paneli, PC veya el tipi bilgisayar yardımı ile, hoparlörlerden yayınlanan sinyal ayarları ve bölgesel ayarlar, asma tavanı açmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde dijital olarak yapılandırılabilmektedir. Sistem bileşenlerinin yüksek entegrasyonu, ses sistemleri için tipik olan maliyet, enerji ve alan gereksinimlerini oldukça azaltmaktadır.

Ses ayarları ile yazılım tabanlı anons ve zaman ayarı bölgelerinin merkezi kontrolü, ilk yatırım maliyetini düşük tutarken, gelecek için yüksek esneklik sağlar. Sistemin yeniden yapılandırılması için yeni kablo çekilmesi veya asma tavanın açılmasına gerek yoktur.

Başarı için, doğru üründen daha fazlası gereklidir. Gürültü maskeleme sistemlerinin doğru tasarımı ve uygulaması konusunda uzmanlaşmış; şirketinizin büyümesi ve değişimi sırasında size sürekli destek sağlayabilecek bir ekibe ihtiyaç vardır.

Hizmetlerimiz:

• Yerinde İnceleme

• Network Tasarımı

• Kurulum

• Yapılandırma

• Bakım 

• Yer Değiştirme

Akustik konfora ulaşmak

Ofis gürültüsü ve konuşma mahremiyetinin eksikliği, çalışanların konsantrasyonunu etkiler; çalışma hızını azaltır; hata yapma olasılığını arttırır ve yaratıcı düşüncenin devamlılığını tehdit eder. Akustik problemler ayrıca konfor, stres düzeyi ve moral üzerinde olumsuz etki yapar.Gürültü maskeleme, çalışanlara, başarılı olabilecekleri verimli bir ortam sağlamak amacıyla izlenecek proaktif yaklaşımın bir parçasıdır. Gürültü zeminini 42 – 48 dBA aralığında tutabilen tek akustik uygulamadır.

Gürültünün maskelenmesi sayesinde, konuşmalar ve işyeri gürültülerinin işitilmesi zorlaşır; böylece dikkat dağınıklığı azalırken, konuşma mahremiyeti artar. Zaman içerisinde ve hacim içerisinde ses düzeyinde meydana gelen değişimler azalır, ve işyeri daha sessiz algılanır.

Akustik kontrolün sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

• Daha fazla konuşma mahremiyetİ

• Gürültü kaynaklı rahatsızlıkta azalma

• Daha fazla konsantrasyon

• Daha fazla verimlilik

• Mekanda daha fazla esneklik 

• Aynı anda anons ve müzik yayını olanağı

• Daha az akustik düzenleme malzemesi ihtiyacı

• Daha az uygulama / montaj maliyeti

• Yatırım maliyetinin hızlı geri dönüşü

İşyeri gürültüsü ile mücadele

Çoğunlukla, işyeri gürültüsü kontrolü ve konuşma mahremiyeti stratejileri, hacmi mümkün olduğu kadar sessizleştirmeyi hedefler. Ancak, bir akustik konfor alanı vardır; ve aydınlatma, ısıtma ve nemde olduğu gibi, bu alan sıfır noktasında değildir.

İdeal akustik konfor alanı, işyerinde mevcut olan “gürültü zemini”, yani hacimde karakteristik olarak bulunan devamlı ses düzeyi ile ilgilidir. Gürültü zemini çok yüksek ise, ortam rahatsız edici ve yorucudur. Gürültü zemininin çok alçak olması ise konuşmaların ve gürültülerin kolaylıkla duyulmasına, dolayısıyla konuşma mahremiyeti ve konsantrasyonun olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Açık planlı ofislerde gürültü zemini genellikle o kadar alçaktır ki, konuşmalar yaklaşık 15 metre mesafeden anlaşılabilir. Zaman içerisinde ve ofis hacmi boyunca ses düzeyinde meydana gelen hissedilebilir iniş ve çıkışlar, konuşmanın mahremiyetini azaltır ve dikkat dağıtıcı gürültü problemlerine yol açar.

İşyerinde Akustik Konfor – ABC Kuralı

Mahremiyet, konsantrasyon ve verimliliğin arttırılması

Sıcaklık, aydınlatma ve hava kalitesi gibi pek çok çevresel faktörün işyeri performansı üzerindeki etkisi genel kabul görürken; araştırmalar düzgün akustik koşulların da önemli bir tasarım parametresi olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Verimli bir işyeri, çalışanlara konuşma mahremiyeti ve konfor sunarken; çalışanların gürültü nedeniyle dikkatlerinin dağılmaması ve başkalarını rahatsız etmeden çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlamalıdır.

Pek çok uzman, bu hedefe ulaşmak için ABC kuralını uygulamaktadır: Yutuculuk (Absorbing), Perdeleme (Blocking) ve Maskeleme (Covering Up).

  • Gürültünün Yutulması (Absorbing Noise)

Ses yutucu tavan karoları, duvar malzemeleri ve döşeme kaplamalarının eklenmesi, bu yüzeylerden ofis hacmine geri yansıyan sesin düzeyini azaltır.

  • Gürültünün Perdelenmesi (Blocking Noise)

Gürültü kontrolünün bir başka yöntemi de ses iletiminin perdelenmesidir. Kapalı planlı tasarımlarda, gürültünün perdelenmesi için duvarlar ve plenum bariyerler kullanılır. Ancak, gürültünün perdelenmesi, açık planlı ofislerde de gerekli bir tekniktir.

  • Gürültünün Maskelenmesi (Covering Noise)

Ofis faaliyetleri, doğaları gereği belirli bir miktar gürültüyü beraberlerinde getirirler. Bu nedenle, ofis hacimleri içinde “sessiz bir çevre”, gerçekçi bir tasarım hedefi değildir. Ancak, ofislerdeki akustik sorunların giderilmesi ile ilgili alışıldık yaklaşım, yutucu malzemeler ve separatörlerin uygulanmasından öteye gitmemektedir. Bu uygulamalar önemli ve gerekli olmakla birlikte, gürültünün maskelenmesi konusu dikkate alınmadığında, elde edilen sonuçlar çoğunlukla tatminkar olmamaktadır.

Bir gürültü maskeleme sistemi, tipik olarak, asma tavanın arkasına monte edilmiş bir hoparlör ağından oluşur. Sistem, hacmin içine istenen düzeyde özel bir arka plan gürültüsü yayınlayarak, bir ofis veya çalışma masasının yakın çevresi dışındaki alanda, bu noktadaki konuşmanın anlaşılamamasını sağlar. Böylece, ofis içerisinde çalışanların dikkatini dağıtan gürültü düzeyi azaltılmış, ve hacim içindeki ses düzeyi farklılıkları azaltılmış olur. Gürültü maskeleme; yutucu malzemeler ve separatörler gibi diğer akustik uygulamalara duyulan gereksinimi azaltır.

Gürültünün Kaynakta Azaltılması

ABC kuralı, ofislerde gürültü ile ilgili bir diğer önemli prensibi, yani gürültünün kaynağında azaltılmasını içermez. Gürültünün kaynağında azaltılması, çalışanların gürültülü davranışlarının iyileştirilmesi ve gürültülü ofis ekipmanının daha sessizleri ile değiştirilmesi ile sağlanır.

Konuşma mahremiyeti, konsantrasyon ve verimlilik sağlayan bir ortam, ancak yukarıda bahsedilen her dört yöntemin dengeli bir uygulaması ile yaratılabilir.

Sessizlik Arayışı

Akustik çevre ile ilgili çoğu değerlendirme, sesin niceliği veya düzeyi üzerinde yoğunlaşır. Böylece, gürültü kontrolü stratejileri, – bir hacimdeki ses düzeyinin mümkün olan minimum düzeye çekilmesi ile en iyi akustiğin elde edilmesi şeklinde özetlenebilen – “Sessizlik Arayışı”nın izinden gitmiştir. Bu, hatalı bir varsayımdır. Sıcaklık, aydınlatma ve nem gibi ergonomik faktörlerde olduğu gibi, ses düzeyi için de bir konfor alanı vardır. Arka plan gürültüsü düzeyi, gürültü kontrolü ve konuşma mahremiyeti sağlayabilecek kadar yüksek; konforlu olacak kadar düşük olmalıdır.

Niklas Moeller(*)’in “Achieving Effective Office Acoustics – Increasing privacy, concentration and productivity” başlıklı makalesinden özetlenmiş ve Türkçe’ye çevrilmiştir.

(*) Niklas Moeller, LogiSon Acoustic Network’un üreticisi olan K.R. Moeller Associates Ltd.(Oakville, Ontario, Kanada) firmasının başkan yardımcısıdır.